toolboxMiddels I CAN BUILD wil WWNL laten zien dat de organisatie zich niet enkel voor de eigen doelgroep en leden inzet, maar ook voor andere groepen in de maatschappij. WWNL verliest daarbij de eigen doelgroep niet uit het oog, betrekt hen daarom steeds bij de activiteiten. Centraal staat om met elkaar ook wat voor anderen te doen. Door het oprichten van klusteams wil WWNL ervoor zorgen dat hulpbehoevenden, ouderen hulp, gehandicapten of mensen die op wat voor andere manier dan ook een steuntje kunnen gebruiken, hulp krijgen met klussen in en om het huis, in hun winkel of bedrijf misschien ook wel. Hand en spandiensten dus, die in aard uiteen lopen maar altijd een vrijwilligerskarakter hebben (dus zonder financiële vergoeding). Een klusteam bestaat uit een aantal vrijwilligers (leden van WWNL)  die gezamenlijk op pad gaan om mensen al klussend bij te staan. Voor de leden is het fijn om samen met lotgenoten actief en met plezier bezig te zijn, grote voldoening kan worden behaald door het feit dat de leden direct een ander kunnen helpen.

Door het aantrekken van sponsoren voor o.a. benodigd gereedschap of materiaal probeert WWNL de kosten zo laag mogelijk te houden. Als het kan worden de reiskosten voor de leden vanuit het WWNL – Support fonds vergoed. WWNL-Zuid heeft inmiddels al een klusteam, de leden werken met succes en plezier samen. De aanvragen voor hulp zijn aanzienlijk in aantal, wekelijks komen er nieuwe verzoeken binnen. Op basis van het gedemonstreerde succes van WWNL-Zuid wil WWNL als organisatie ook in andere regio’s de oprichting van WWNL klusteams begeleiden.

 

WWNL vraagt geen vergoeding voor de geboden hulp. Aanvragen voor hulp worden vooraf gewogen door het betreffende klusteam in samenspraak met het bestuur van WWNL, deze bepalen welke aanvragen er gehonoreerd worden. Dus niet op alle aanvragen wordt ingegaan. Het staat aanvragers vrij om als teken van steun of dankbaarheid een vrijwillige donatie te doen aan WWNL.