DIG dragers? Maar wat is dat dan precies? Hoe kun je een DIG aanvragen? en wat houdt dat verder in?

Pas in 1990 werd in Nederland een Draaginsigne Gewonden ingesteld voor de oorlogsgewonden van de Tweede Wereldoorlog, de Politionele acties in Nederlands-Indië, de Korea-oorlog en de militaire acties in het kader van de vredesmissies van de Verenigde Naties zoals in Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Nederland kwam pas laat tot het instellen van een Gewondeninsigne, In de Verenigde Staten werd het Purple Heart al in 1917 ingesteld.

De onderscheiding is voor alle Nederlandse (gewezen) militairen die het Koninkrijk dienen of hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, inclusief internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties bestemd. Ook de vaarplichtige zeelieden in oorlogstijd, de Nederlandse koopvaardij heeft in de Tweede Wereldoorlog zware verliezen geleden, en leden van het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger komen voor het insigne in aanmerking. (bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Draaginsigne_Gewonden)
Militairen die nog in actieve dienst zijn, kunnen worden voorgedragen door de commandant van een eenheid, het hoofd van een missie of de betrokken militair zelf, ingediend bij de desbetreffende Bevelhebber met een weergave van de feiten met betrekking tot het incident.

Gewezen militairen die in aanmerking willen komen voor een Draaginsigne Gewonden, kunnen dit kenbaar maken door het schrijven van een brief aan.

Stichting het Veteranen Instituut- DIG
Postbus 125
3940 AC Doorn.

Direct naar het DIG aanvraagformulier van het Veteraneninstituut.

Of lees de tekst op pagina 13-132 uit het Handboek Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie.