Wounded Warriors Netherlands heeft enkele prominenten op het gebied van veteranenwet, ereschuld, veteranen en mensenrechten gevraagd om plaats te nemen in de Raad van Toezicht. Dit houdt in dat zij mede het geweten vormen voor de vereniging; doet Wounded Warriors Netherlands wat zij heeft beloofd, zijn er geen financiele strijkstokken, etc.

 

Lex van OostendorpLex Oostendorp (Luitenant-Generaal b.d.)
“In mijn periode bij defensie ben ik vaak indringend geconfronteerd met onze veteranen. Tijdens mijn eigen missies in Bosnië-Herzegovina, bij de voorbereidingen van eenheden, als directeur operaties, maar vooral als IGK en Inspecteur der Veteranen. Daar kwamen ook nadrukkelijk de partners en kinderen van veteranen in beeld. Wounded Warriors Netherlands verenigt in haar doelstelling de gewonde veteraan en zijn of haar achterban op een eigentijdse en aansprekende wijze. Ik vind het een voorrecht op deze wijze nog iets voor deze doelgroep te kunnen betekenen.”

 

Angelien_Eijsink Drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink (Tweede-Kamerlid PvdA, woordvoerder Defensie)

Angelien Eijsink is sinds 2003 Tweede Kamerlid en woordvoerder Defensie voor de Partij van de Arbeid. Zij zet zich, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten, speciaal in de voor de erkenning, waardering en zorg voor veteranen. Angelien Eijsink nam het initiatief voor de totstandkoming van een Veteranenwet. Deze wet legt de bijzondere zorgplicht van de overheid voor veteranen en hun familieleden vast. De overheid heeft deze bijzondere zorgplicht omdat zij militairen uitzendt naar (vaak) onveilige gebieden om een bijdrage te leveren aan internationale vrede en veiligheid. Een belangrijke regeling uit de Veteranenwet is de uitbreiding van de definitie van veteraan: ook een militair in actieve dienst die op missie is geweest, is nu veteraan. Andere regelingen uit de wet zien toe op de ondersteuning van de relaties van veteranen en het toegankelijker maken van de zorg. Er wordt bijvoorbeeld één zorgloket ingesteld van waaruit veteranen en hun familieleden worden begeleid. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de regelingen uit de Veteranenwet.

Het personeel van Defensie is de ruggengraat van de organisatie. Erkenning en waardering voor hen en het werk dat zij doen ter bevordering van internationale vrede en veiligheid, moet daarom zo veel mogelijk worden bevorderd. De Veteranenwet legt dit vast, en initiatieven als Wounded Warriors leveren hier een zeer belangrijke bijdrage aan. Dit initiatief wordt dan ook van harte door Angelien Eijsink ondersteund.