Wounded Warriors Netherlands is geïnspireerd op de activiteiten van Wounded Warrior Project in de Verenigde Staten. Het positieve van de verschillende projecten en de erkenning en waardering voor de veteranen, is iets wat wij graag naar Nederland halen. Het samenwerken met de verschillende veteranenorganisatie is van zeer groot belang voor Wounded Warriors Netherlands omdat de grote verscheidenheid van organisaties en werkwijzen niet altijd in het voordeel van de (beschadigde) veteraan en zijn / haar directe omgeving werkt. We willen dan ook de ervaring van anderen meenemen in de doelstellingen die wij ons stellen en zoeken daarin eenduidigheid en gemeenschappelijkheid en willen de belangen behartigen van alle veteranen zonder onderscheid in achtergrond en uitzending(sgebied). Wij geloven erin dat, hoe groter en eenduidiger de groep is, hoe beter we de belangen van de doelgroep kunnen behartigen.

In dat kader hebben wij samenwerking op nationaal en internationaal gebied met :

 

logo vpWWCA[1] logo ADFAlogo bund deutsche veteranen veteranen instituut