Missie

missie visieWounded Warriors Netherlands richt zich op missiegerelateerde lichamelijk en/of psychisch gewonde Nederlandse en in Nederland   wonende (ex-)militairen/ (ex-)geüniformeerden en hun sociale omgeving. WWNL wil ervoor zorgen dat gewonde militairen, die zich ingezet hebben voor de vrede en veiligheid van anderen, zich begrepen, gesteund en geholpen voelen, zodat zij in staat worden gesteld om naar eigen kennis en kunde ten volste en op een gezonde wijze te participeren in de maatschappij. WWNL doet dit door het bieden van projecten en hulp die aansluiten op de wensen en behoeftes van haar leden. WWNL biedt daarbij dat wat binnen het vermogen van de organisatie ligt en aansluit op haar kernwaarden. Deze kernwaarden luiden als volgt:

  •  Proactief
  • Betrokken en Zorgzaam
  • Respectvol en Loyaal
  • Positief en Motiverend
  • Plezierig en Avontuurlijk
  • Inspirerend en Educatief
  • Sociaal en Maatschappelijk
  • Gezondheid en Welzijn bevorderend
  • Erkennen van de inzet voor vrede en veiligheid zonder het verheerlijken van geweld of heldendom

Visie

Wounded Warriors Netherlands heeft de wens om zich te ontwikkelen tot de meest gezichtbepalende organisatie in Nederland op het gebied van zorg van, voor en door (ex-) militairen en/of (ex-) geüniformeerden. WWNL zet zich daarbij in voor de Nederlandse en/of in Nederland wonende psychisch en/of lichamelijk gewonden (ex-) militairen/(ex-)geüniformeerden en hun sociale omgeving. WWNL zet zich -proactief in in haar hulp aan anderen om actief, gezond en in balans- deel te nemen aan de maatschappij. WWNL zet daarbij de mogelijkheden van ieder individu centraal, zonder daarbij hun beperkingen uit het oog te verliezen.