Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

(ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.

info@veteranenloket.nl

of bel: 088-3340000

Veteranenloket_logo_RGB

Nuldelijnssupport of I can Support is het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan. Meer en meer nuldelijnshelper sluiten zich aan bij Wounded Warriors Netherlands en worden ook getraind.

Direct behoefte aan ondersteuning?
Stuur een email aan nuldelijnscoordinator@woundedwarriors.nl of bel met 06-47335355
De nuldelijnsondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.

 

In de Digitale Sociale Kaart (DiSK) kan iedere inwoner van Nederland de zorg vinden die hij of zij nodig heeft.

Via de DiSK Veteranen komt u gelijk bij het veteranengedeelte met organisaties die zich inzetten voor erkenning, waardering en nuldelijnsondersteuning voor veteranen.

logo nuldelijnsvfonds logo nieuw openlogo-digitale-sociale-kaart